morskisgovor.com  
За нас | Форум | Контакти | Новини
 

Проект

„СТАРИТЕ РИБАРИ В ТЪРСЕНЕ НА ОНЛАЙН ЧИРАЦИ"

финансиран от Програма „Културно наследство" - подпрограма „Нематериално културно наследство" - част от Национален фонд „Култура".

 


 

За период от една година проектът бе реализиран в резултат на партньорство между Регионален исторически музей-Бургас и сдружение "Морски сговор". Целта бе да се свържат два много различни свята - този на необятната морска шир със световната информационна мрежа, за да се даде възможност за популяризирането на рибарските практики от българското Черноморие.

След заснемане и обработка на видеоматериалите бе организирано и дигитално хранилище към уебсайта на РИМ-Бургас за виртуално представяне на предмети, свързани с рибарството - калъпи за рибарски игли, мрежи, брани, старинни котви, тежести за мрежи и снимки от близкото минало.

Виж всички видео уроци ТУКhttp://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=encyc&enc=ribari

Видео уроците са налични и в световната мрежа за споделяне на видеоклипове Youtube на адрес:

  https://www.youtube.com/channel/UCl9aROF9Hr-M-hAiseTojLg

Този сайт се израбoти
с любезната подкрепа на
преводаческа агенция "Нов Век"
© morskisgovor.com 2022
Всички права запазени
изработка: bgwebdesign.org