morskisgovor.com  
За нас | Форум | Контакти | Новини
 

За нас

 

МИСИЯ

 

Сдружение „Морски сговор" е неправителствена, доброволна и независима организация на юридически и физически лица, работеща в обществена полза и имаща за основна цел да подпомага и защитава частната инициатива на българските рибари и търговци, да представлява техните икономически и социални интереси пред държавни органи и други организации,  да осигурява подобрен достъп до правосъдието и  демократичните ценности на Европейския съюз.

Сдружение „Морски сговор" преследва изключително полезна за цялото общество цел: да се  посрещнат предизвикателствата на промените в икономическото развитие на  България и се спомогне за интегрирането на България в Европа и света  чрез борба с бюрокрацията, корупцията и рекета, формиране на съвременен стил на работа и приобщаване към европейските икономически структури с отчитане  националната идентичност, историческо наследство и духовните ценности на българския рибар.

 


 

ИСТОРИЯ


Свързано изображение

 

Историята на Сдружението на рибарите в Бургас започва през далечната 1982-ра година. Тогава то имаше за цел да решава по-скоро битови проблеми възникнали от струпването изведнъж на толкова много хора на едно място. След изгонване на рибарите от града неминуемо стояха въпроси, като къде и как да се направят хелинги, да се поставят лебедки и т.н.

Това не пречеше рибарите да се опълчват срещу безумни идеи на соца. Пример за това беше заповедта да се боядисват лодките в оранжев цвят за да бъдат по-лесно контролирани от Гранични войски. В цял свят оранжевият цвят на малък плавателен съд означава бедстваща спасителна лодка и това би накарало всички преминаващи кораби да оказват ненужна помощ.

След като се разбра, че държавата ще се ограничи с акта на изгонване от града и няма да изпълни обещанието си за изграждане на рибарско селище, Сдружението се зае с електрификация водоснабдяване и частично път. Инициативите се увенчаха с успех.

Много години властите знаейки, че са допуснали голяма грешка не реагираха срещу възникващото рибарско селище. Не предприеха и действия за отреждане на терен когато това беше лесно и възможно. Това доведе до голям конфликт след промените и държавата се зае да въвежда ред и законност. Без да се отчитат насилствените действия, с които се засели лодкостоянката, тя бе обявена за незаконна. Което по документи си е така.

Следвайки събитията рибарите извършиха промени в устава на Сдружението като основна цел стана узаконяване на селището. Прие се и ново име :"Морски сговор". По настояване на неговите членове се направиха първите последователни стъпки в тази насока. Вече имаме ПУП, ОУП и с решение на Общински съвет Бургас-Селищно образувание. Зад всичко това стоят седемнадесет години упорит труд. Остана да придобием терена под селището, за да го съхраним.

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

 

Резултат с изображение за burgas ribarsko selishte       


Приоритетни оси в дейността на сдружение „Морски сговор" са :

1. Запазване на рибарското селище в този му вид.

2. Развитие на риболовния флот с цел насърчаване на печеливши и устойчиви риболовни дейности в Бургаския морския район, навлизането в сектора на млади рибари, подобряване сигурността на риболовните съдове, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на риболовните съоръжения.

3. Насърчаване на дейности от колективен интерес, за да бъдат постигнати целите на Общата политика по рибарство в България и ЕС и да се създаде необходимата среда за развитие на предприятия в отрасъла на рибарството посредством: модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, разработване на нови пазари и рекламни кампании, както и подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

4. Устойчиво развитие на рибарското селище с цел развитието му за постигане на значително ниво на трудова заетост в сектора на рибарството, чрез прилагането на местни стратегии за диверсификация на дейностите, подобряване качеството на живот и осигуряването на добър стандарт на живот на лицата, заети с риболовни дейности.

5. Опазване и развитие на водната флора и фауна.

За да изпълни тези задачи сдружение „Морски сговор" събира, обобщава и предлага идеи и проекти по промяна на законодателството, съдейства за повишаване квалификацията на своите членове в областта на юридическата и икономическа нормативна уредба, осигурява високо квалифицирана правна защита, предоставя  трибуна по всички актуални проблеми на българските рибари и търговци чрез електронни и печатни медии, ефективно участва в опазване на околната среда.

Централният офис на Сдружението е с адрес: България, 8000 Бургас, кв. „Крайморие", местност „Ченгене скеле", Рибарско селище, ул."Сироко" № 5.

Ръководни органи на сдружение „Морски сговор" са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Контролен съвет.

За сдружение „Морски сговор" работи екип от професионалисти с опит и знания в сферата на правото, информационните технологии, финансите, икономиката и бизнес администрацията. При нужда Сдружението включва в дейността си успешно и външни експерти и консултанти.

 

 


 

 

Този сайт се израбoти
с любезната подкрепа на
преводаческа агенция "Нов Век"
© morskisgovor.com 2022
Всички права запазени
изработка: bgwebdesign.org