morskisgovor.com  
За нас | Форум | Контакти | Новини
 

За нас

Историята на сдружението на рибарите в Бургас започва през далечната 1982-ра година. Тогава то имаше за цел да решава по-скоро битови проблеми възникнали от струпването изведнъж на толкова много хора на едно място. След изгонване на рибарите от града неминуемо стояха въпроси като къде и как да се направят хелинги, да се поставят лебедки и т.н. Това не пречеше рибарите да се опълчват срещу безумни идеи на соца. Пример за това беше заповедта да се боядисват лодките в оранжев цвят за да бъдат по-лесно контролирани от Гранични войски. В цял свят оранжевия цвят на малък плавателен съд означава бедстваща спасителна лодка и това би накарало всички преминаващи кораби да оказват ненужна помощ. След като се разбра, че държавата ще се ограничи с акта на изгонване от града и няма да изпълни обещанието си за изграждане на рибарско селище, сдружението се зае с електрификация водоснабдяване и частично път. Инициативите се увенчаха с успех.

Много години властите знаейки, че са допуснали голяма грешка не реагираха срещу възникващото рибарско селище. Не предприеха и действия за отреждане на терен когато това беше лесно и възможно. Това доведе до голям конфликт след промените и държавата се зае да въвежда ред и законност. Без да се отчитат насилствените действия, с които се засели лодкостоянката тя бе обявена за незаконна. Което по документи си е така. Следвайки събитията рибарите извършиха промени в устава на сдружението като основна цел стана узаконяване на селището. Прие се и ново име :"Морски сговор". По настояване на неговите членове се направиха първите последователни стъпки в тази насока. Вече имаме ПУП, ОУП и с решение на Общински съвет Бургас-Селищно образувание. Зад всичко това стоят седемнадесет години упорит труд. Остана да придобием терена под селището, за да го съхраним.

Този сайт се израбoти
с любезната подкрепа на
преводаческа агенция "Нов Век"
© morskisgovor.com 2017
Всички права запазени
изработка: bgwebdesign.org